Hyppää sisältöön

DEFINE val­mii­na liit­ty­mään osak­si Na­ton DIANA -ver­kos­toa Suo­mes­sa

15.3.2024 Ajankohtaista

Kaksi ilmavoivat hävittäjää taivaalla kuvattuna pilvien yläpuolella
Kuva: Puolustusvoimat 2024

Suomen hakemus osaksi Naton DIANA kiihdyttämö- ja testikeskusverkostoa on hyväksytty Brysselissä. Suomen hakemuksen valmisteli ja lähetti viime kesäkuussa VTT yhdessä puolustusministeriön kanssa. VTT myös koordinoi Diana-toimintaa Suomessa. Pääsisältönä hakemuksessa ovat seuraavan sukupolven kommunikaatiojärjestelmät, 6G-teknologia, kyberturvallisuus sekä kvantti- ja avaruusteknologiat.

Suomeen syntyy alkuvaiheessa yrityskiihdyttämö ja kaksi testikeskusta. Toiminta tulee olemaan verkostomaista ja yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa. Riihimäen kaupungin johtama Defence Innovation Network Finland (DEFINE) haluaa olla mukana tässä verkostossa.

DEFINE -verkosto ko­ko­aa jul­ki­sia ja yk­si­tyi­siä puo­lus­tusa­lan toi­mi­joi­ta

Puolustusalan innovaatioekosysteemihanke DEFINE käynnistyi vuosi sitten. Kevään 2023 aikana tehtiin laaja haastattelukierros ja järjestettiin tilaisuus, joiden perusteella varmistuttiin, että tällaiselle innovaatioverkostolle on vahva tilaus. Hankkeelle perustettiin ohjausryhmä, jonka jäsenet edustavat verkoston keskeisiä toimijoita kuten Puolustusvoimat, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), VTT, Riihimäen, Hämeenlinnan ja Forssan kaupungit sekä yrityksistä Millog ja Sako.

DEFINE verkoston tunnuslause kuuluu “Innovations for total defence and security”. Hankkeen vision ja tehtävän mukaisesti rakennamme maailmanluokan puolustus- ja turvallisuusalan verkostoa, joka synnyttää uutta osaamista ja kiihdyttää alan innovaatioita. Toimintamme synnyttää sotilasorganisaatioita ja siviiliyhteiskuntaa palvelevia kaksikäyttöteknologioita sekä parantaa Suomen maanpuolustuskykyä ja kansalaisten kokonaisturvallisuutta sekä vauhdittaa maamme vientiä.

Vuosi 2023 huipentui Riihimäellä Suomen lasimuseolla järjestettyyn asiantuntijaseminaariin, joka keräsi noin 80 osallistujaa. Saimme osallistujilta kiitettävää palautetta. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä kansallisen Digital Defence Ecosystem DDE:n kanssa.

Hä­meen lii­ton ra­hoi­tus tur­vaa seu­raa­vien vuo­sien toi­min­nan

Hankkeen Hämeen liitolta saaman EU-rahoituksen turvin pystymme seuraavien vuosien aikana tehokkaasti jatkamaan hankkeen toimintaa.

Tänä vuonna näkyvimpänä tapahtumana järjestämme Kansainvälisten Erämessujen yhteydessä MaanpuolustusAreenan, jonka teemana on “Teknologia ratkaisee uuden kylmän sodan?”. Yleisölle avoimessa osassa puhujina ovat Puolustusvoimien komentaja/Puolustusvoimien edustaja, Risto E. J. Penttilä, Jarno Limnell ja Raimo Karjalainen (Sako).

Lisäksi järjestetään kutsuvierasseminaari sekä ensimmäisenä Suomessa pelkästään puolustus- ja kaksikäyttöteknologian startup-yrityksille suunnattu pitchaus-tapahtuma, missä yrittäjät kohtaavat rahoittajat. Tämän Pitch DefSec Finland -tapahtuman järjestää Finnish Business Angels Network Fiban. Suomalaiset pääomasijoittajat ovat heränneet kaksikäyttöteknologioiden tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja haluavat sijoittaa Riihimäellä järjestettävässä tapahtumassa 100 000  euroa parhaimpaan startupiin.

Yri­tys­kiih­dyt­tä­mön ra­ken­ta­mi­nen yksi kes­kei­sis­tä ta­voit­teis­ta

Kaksikäyttöteknologiaan eli sekä sotilas- että siviilikäyttöön soveltuviin sovelluksiin keskittyvän yrityskiihdyttämön rakentaminen on yksi tärkeistä DEFINE -hankkeen tavoitteista. Olemme hakeneet Hämeen ELY-keskukselta kiihdyttämölle rahoitusta. Mikäli rahoitus kiihdyttämölle varmistuu, saamme sen käyntiin tänä vuonna. Kiihdyttämöä ja siihen liittyvää vahvaa puolustusalan osaamista tarjoamme osaksi Naton Diana-verkostoa Suomessa. Haluamme tehdä kiinteää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja toivomme erityisesti Puolustusvoimien osallistuvan tähän Suomen kokonaismaanpuolustusta vahvistavaan toimintaan.

Define-hanke järjestää myös paljon muuta toimintaa ja tapahtumia. Esimerkkeinä mainittakoon syyskuussa 2024 Millogin ja Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen kanssa suunniteltu hackathon-tapahtuma, eri teemaiset seminaarit sekä koulutukset yrityksille. Haluamme tulla kaikille näkyväksi ja kutsua kaikki kiinnostuneet tahot mukaan verkostomme vahvistamiseen.

Mikä De­fi­ne?

DEFINE (Defence Innovation Network Finland) on Riihimäen kaupungin johtama hanke, jonka tarkoituksena on rakentaa kansainvälisesti korkeatasoista puolustus- ja turvallisuusalan verkostoa. Tavoitteena on koota parhaat sotilas- ja siviilipuolen osaajat yhteen luomaan uusia innovaatioita, jotka palvelevat samaan aikaan niin sotilastarpeita kuin koko yhteiskuntaa. Define on Hämeen liiton osarahoittama hanke, joka saa tukea Euroopan aluekehitysrahaston ohjelmasta.